Dragi pacienti ordinacija pročelje 4 gracie 3 Zobozdravnik-Borec-1

Cenik: PREVENTIVA IN ZDRAVLJENJE ZOB

Nov cenik je v izdelavi in bo objavljen v kratkem.

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo v ordinaciji ali po telefonu (01) 439 98 80.

GARANCIJA

Garancijska doba za protetična dela je eno leto, za plombe 9 mesecev.

100 % garancija velja le ob dveh pogojih: natančna ustna higiena ter, da se enkrat letno odzovete na naše vabilo za kontrolni pregled.

Trajnostna doba za vsa protetična dela je 7 let, za plombe 3 leta.

Po preteku garancijske dobe krije pacient materialne stroške v višini 35 % zobozdravstvenih storitev po ceniku za samoplačniške storitve.